top of page

A009 Kaffebeger PLA enkelvegg 8oz (23cl) / kartong + PLA

Enkelvegg BIO-nedbrytbart kaffebeger laget av hvit kartong + tynt lag med PLA på innsiden. PLA-filmen er laget av stivelse fra planter, og er komposterbar. Begrene leveres med 1-2 farger heldekkende trykk etter deres design. Se prisindikasjon på større og mindre opplag nedenfor.

Vi samarbeider med flere produsenter rundt om i verden. Hver produsent er valgt ut på bakgrunn av en rekke krav i forhold til kvalitet, pris og matsikkerhet. De ulike produsenter har også ulike krav til ordrevolum, og valgt produsent vil av den grunn i stor grad bestemmes av det antall dere ønsker å bestille opp av et produkt. Vi aksepterer (etter nærmere avtale) bestilling av opp til 12 måneders forbruk av hvert enkelt produkt dere måtte ønske. Vi tar inn hele opplaget og lagerfører dette, og dere faktureres månedlig basert på utleverte varer. Ved bestilling avtaler vi med dere størrelse på opplag samt "forbruksperiode"(antall måneder) varene skal leveres innenfor. Prisene nedenfor er indikative. Endelig pristilbud gis skriftlig i forkant av evt. bestilling.

Prisindikasjon HØYT forbruk

(Produsent A)

Leveringstid: 12-14 uker

Produktmål: 80x80 (TxH)

Produktvolum: 8oz / 23cl

230g hvit kartong + 18g PLA

Trykk: 2 farger (heldekkende)

Antall per kartong: 1000 stk

Ca. antall per pall: 24000 stk

Klisjekost: 2500 NOK

Aktuell sertifisering:

100.000stk (4 pall): 0,55 NOK

(Prisindikasjon per stk / eks.mva)

(Levering kommer i tillegg etter nærmere avtale)

Prisindikasjon MEDI forbruk

(Produsent B)

Leveringstid: 12-14 uker

Produktmål: 80x80 (TxH)

Produktvolum: 8oz / 23cl

230g hvit kartong + 18g PLA

Trykk: 2 farger (heldekkende)

Antall per kartong: 1000 stk

Ca. antall per pall: 24000 stk

Klisjekost: 2500 NOK

Aktuell sertifisering:

50.000stk (2 pall): 0,60 NOK

(Prisindikasjon per stk / eks.mva)

(Levering kommer i tillegg etter nærmere avtale)

bottom of page