top of page

BRC - matsikkerhet gjennom produksjonskjeden

GMP regulering EU2023/2006 setter overordnede retningslinjer for matsikker produksjon av emballasje. Selve reguleringen er lite detaljert. For å sikre at en produsent produserer matkontaktemballasje i henhold til kravene i EU2023/2006 finnes en rekke ulike sertifiseringer som dokumenterer produsentens grad av matsikkerhet og hygiene gjennom produksjonskjeden. BRC/IoP er en Britisk utarbeidet standard for produksjon av matkontaktmaterialer/ -emballasje. BRC-sertifisert produksjon har svært høy anseelse internasjonalt, og er det ultimate kvalitetsstempel for hygienisk og matsikker produksjon. Topir tar matsikkerhet på største alvor, og de aller fleste av produsentene vi bruker er derfor sertifisert i henhold til BRC standarden.

BRC standarden er utarbeidet av British Retail Consortium og er en særlig høyt anerkjent GMP standard (Good Manufacturing Processes) som skal sikre kvalitet og matsikkerhet i produksjon og produkt. Standarden stiller strenge krav innenfor seks sentrale områder:

Inngående kjennskap hos senior ledelse til aktuelle krav i forhold til matsikker produksjon av emballasje, samt aktiv implementering av disse.

Effektivt Fare- og risikostyringssystem på plass

Hensyn til kvalitet og hygiene i produksjonsprosesser

Hensyn til hygienisk standard på produksjonslokaler

Kvalitetskontroll av produkter og prosesser

Retningslinjer og trening av ansatte for sikring av god hygiene

Utover BRC finnes også andre standarder som sikrer at matsikkerhet står i fokus hos produsenten. Eksempler på dette er:

Globalt anerkjent standard med krav og retningslinjer for matsikkerhet gjennom hele produksjonskjeden (basert på HACCP prinsippene). Sertifisering mot ISO 22000:2006 skal sikre at alle aspekter ved produksjonskjeden som kan utgjøre en risiko for matsikkerheten er kartlagt og eliminert eller minimert til et akseptabelt nivå. 

UNI EN

15593 2008

Dette er en internasjonalt anerkjent standard med retningslinjer og krav for trygg produksjon av matkontaktemballasje. Sertifisering mot UNI EN 15593  2008 skal sikre at produksjon av matkontaktemballasje gjøres etter gjeldende Europeisk regulering/lovgivning i forhold til matsikkerhet. Standarden skal sikre at virksomheten driver hygienisk produksjon og følger standarder for GMP (Good Manufacturing Processes) gjennom hele produksjonskjeden.

bottom of page