top of page

Lokk til drikkebegre og diverse

Prisindikasjonene på denne nettsiden indikerer forventet pris ved faktisk bestilling. Endelige priser gis skriftlig i forkant av en eventuell bestilling. Grunnet endring i valutakurser, råvarepriser og fraktrater kan endelige priser avvike fra de her oppgitte prisindikasjoner.

 E001

BIO Lokk kaffe 8oz

Bagasse

miljøvennlig kaffelokk i bagasse

høyt forbruk:        fra 0,34 NOK

 E002

BIO Lokk kaffe 12/16oz

Bagasse

miljøvennlig kaffelokk i bagasse

høyt forbruk:        fra 0,37 NOK

 E003

VioraLid kaffe 8oz

Viora Lid nytt innovativt kaffelokk

høyt forbruk:        fra 0,36 NOK

 E004

VioraLid kaffe 12/16oz

Viora Lid nytt innovativt kaffelokk

høyt forbruk:        fra 0,36 NOK

bottom of page