top of page

Drikkebegre med trykk

Prisindikasjonene på denne nettsiden indikerer forventet pris ved faktisk bestilling. Endelige priser gis skriftlig i forkant av en eventuell bestilling. Grunnet endring i valutakurser, råvarepriser og fraktrater kan endelige priser avvike fra de her oppgitte prisindikasjoner.

kaffebeger med trykk

A001 Kaffebeger

Enkelvegg 8oz/23cl

Papir + PE

høyt forbruk:       fra 0,28 NOK

medium forbruk: fra 0,37 NOK

A002 Kaffebeger

Enkelvegg 12oz/35cl

Papir + PE

kaffebeger med trykk

høyt forbruk:        fra 0,36 NOK

medium forbruk: fra 0,48 NOK

kaffebeger med trykk

A003 Kaffebeger

Enkelvegg 16oz/46cl

Papir + PE

høyt forbruk:        fra 0,39 NOK

medium forbruk: fra 0,58 NOK

kaffebeger dobbelvegg med trykk

høyt forbruk:       fra 0,40 NOK

medium forbruk:  fra 0,61 NOK

A004 Kaffebeger

Dobbelvegg 8oz/23cl

Papir + PE

kaffebeger dobbelvegg med trykk

høyt forbruk:       fra 0,49 NOK

medium forbruk: fra 0,73 NOK

A005 Kaffebeger

Dobbelvegg 12oz/35cl

Papir + PE

kaffebeger dobbelvegg med trykk

A006 Kaffebeger

Dobbelvegg 16oz/46cl

Papir + PE

høyt forbruk:       fra 0,55 NOK

medium forbruk: fra 0,81 NOK

brusbeger med logo trykk

høyt forbruk:        fra 0,26 NOK

medium forbruk: fra 0,48 NOK

A007 Brusbeger

Enkelvegg 12oz/35cl

PE + Papir + PE

brusbeger med logo trykk

A008 Brusbeger

Enkelvegg 16oz/46cl

PE + Papir + PE

høyt forbruk:        fra 0,35 NOK

medium forbruk: fra 0,57 NOK

A009 Kaffebeger BIO Enkelvegg 8oz/23cl

Papir + PLA

kaffebeger PLA med logo trykk

høyt forbruk:        fra 0,55 NOK

medium forbruk:fra 0,60 NOK

A010 Kaffebeger BIO Enkelvegg 12oz/35cl

Papir + PLA

kaffebeger PLA med logo trykk

høyt forbruk:        fra 0,63 NOK

medium forbruk: fra 0,67 NOK

kaffebeger bagasse med trykk

høyt forbruk:      fra 0,59 NOK

A011 Kaffebeger BIO

Dobbelvegg 8oz/23cl

Bagassepapir + PLA

kaffebeger bagasse med trykk

høyt forbruk:      fra 0,75 NOK

A012 Kaffebeger BIO

Dobbelvegg 12oz/35cl

Bagassepapir + PLA

kaffebeger bagasse med trykk

høyt forbruk:     fra 0,89 NOK

A013 Kaffebeger BIO

Dobbelvegg 16oz/46cl

Bagassepapir + PLA

A014 Isbeger

Enkelvegg 6oz/18cl

PE + Papir + PE

isbeger med logo trykk

medium forbruk:fra 0,36 NOK

A015 Isbeger

Enkelvegg 12oz/35cl

PE + Papir + PE

isbeger med logo trykk

medium forbruk:fra 0,39 NOK

A016 Isbeger

Enkelvegg 16oz/46cl

PE + Papir + PE

isbeger med logo trykk

medium forbruk:fra 0,60 NOK

bottom of page