Microflute bølgepapp emballasje med trykk

Prisindikasjonene på denne nettsiden indikerer forventet pris ved faktisk bestilling. Endelige priser gis skriftlig i forkant av en eventuell bestilling. Grunnet endring i valutakurser, råvarepriser og fraktrater kan endelige priser avvike fra de her oppgitte prisindikasjoner.

G001

Clamshell Varmmatboks

bølgepapp med trykk

varmmatboks i bølgepapp med trykk

høyt forbruk:         fra 1,45 NOK

G002

Clamshell Varmmatboks

bølgepapp uten trykk

varmmatboks i bølgepapp

høyt forbruk:         fra 1,33 NOK

G003

2-piece Varmmatboks

bølgepapp med trykk

matemballasje i bølgepapp

høyt forbruk:        fra 1,49 NOK

G004

2-piece Varmmatboks

bølgepapp uten trykk

matemballasje i bølgepapp

høyt forbruk:         fra 1,37 NOK

G005

Clamshell Burgerboks

bølgepapp med trykk

clamshell burgerboks i bølgepapp

G006

2-piece Burgerboks

bølgepapp med trykk

burgerboks i bølgepapp

Topir AS / org.nr. 995272164 / post@topir.no / tlf: 98615272