top of page

Topir AS

Topir og produsentnettverk:

Gjennom vårt brede nettverk av emballasjeprodusenter har vi ett tydelig mål: Å tilby dere de beste, de rimeligste og de mest nyskapende emballasjeløsningene på markedet til enhver tid. Våre solide distribusjons- og produksjonspartnere gjør at vi kan levere i stor og liten skala, trygt og til rimelige priser. Vårt sortiment og produsentnettverk er nøye utvalgt med kvalitet, matsikkerhet og miljø i fokus. De aller fleste av våre produsenter har BRC-sertifiserte produksjonsanlegg, og holder med dette den høyeste standard i forhold til hygienisk og matsikker produksjon. Vi spesialiserer oss på emballasje med trykk, og kan levere dette også i mindre opplag. Vi ønsker langsiktige kunder som i samarbeid med oss vil sette sammen det optimale emballasjeutvalg for sine behov. Vi organiserer gjerne prøveopplag og testing i møte med nye potensielle kunder.

Topir produktsortiment - miljø og materialer:

Miljøtenkning har stått høyt i utformingen av vårt produktsortiment. Hovedvekten av vårt sortiment er laget av kartong, papir og bagasse, og bruken av konvensjonell plast er holdt til et absolutt minimum. Vi følger nøye med på utviklingen av nye og spennende produkter og materialer, og har som mål å kunne tilby reelt miljøvennlige alternativer innenfor alle kategorier matemballasje. Særlig innenfor Bio-plast finnes det etterhvert en rekke spennende teknologier med stort miljøpotensiale. Plastemballasje som brytes ned i havet, som brytes ned i naturen, og som likevel kan resirkuleres i eksisterende velfungerende resirkuleringsprosesser er eksempler på dette. PHA (miljøvennlig isopor), Nedbrytbar PET / PE og plast laget av trefiber / cellulose acetate er alle interessante alternativer.

Topir produktutvikling og sourcing:

Dersom dere har en idé til et nytt produkt så er vi interessert i å høre om det. Vi har høy kompetanse på materialer, konstruksjon og produksjon og kan i samarbeid med våre produksjonspartnere både utvikle og source nye og spennende produkter. I dialog med dere er mulighetene for innovasjon mange.

bottom of page