top of page

B003B Bagasse 2-piece lokk (kun lokk) / bagasse

Lokk til "2-piece" brett laget av bagasse (sukkerroer). Lokket er BIO-nedbrytbart/komposterbart. Bagasse er naturlig væske og fettresistent, og tåler både svært høye og lave temperaturer. Prisindikasjon på større og mindre opplag nedenfor. (For kunder med høyt forbruk, finnes det mulighet for "custom-utviklet" bagasse-emballasje. Logo og tekst-elementer kan også preges inn på emballasjen) 

Vi samarbeider med flere produsenter rundt om i verden. Hver produsent er valgt ut på bakgrunn av en rekke krav i forhold til kvalitet, pris og matsikkerhet. De ulike produsenter har også ulike krav til ordrevolum, og valgt produsent vil av den grunn i stor grad bestemmes av det antall dere ønsker å bestille opp av et produkt. Vi aksepterer (etter nærmere avtale) bestilling av opp til 12 måneders forbruk av hvert enkelt produkt dere måtte ønske. Vi tar inn hele opplaget og lagerfører dette, og dere faktureres månedlig basert på utleverte varer. Ved bestilling avtaler vi med dere størrelse på opplag samt "forbruksperiode"(antall måneder) varene skal leveres innenfor. Prisene nedenfor er indikative. Endelig pristilbud gis skriftlig i forkant av evt. bestilling.

Prisindikasjon HØYT forbruk

(Produsent A)

Leveringstid: 12-14 uker

Produktmål: 172x112x10 (LxBxH)

Hvit bagasse

Trykk: uten trykk

Antall per kartong: 900 stk

Ca. antall per pall: 32000 stk

Aktuell sertifisering: BRC

88.000stk (3 pall): 0,38NOK

 ​

(Prisindikasjon per stk / eks.mva)

(Levering kommer i tillegg etter nærmere avtale)

Prisindikasjon MEDI forbruk

(Produsent B)

Leveringstid: 12-14 uker

Produktmål: 172x112x10 (LxBxH)

Hvit bagasse

Trykk: uten trykk

Antall per kartong: 900 stk

Ca. antall per pall: 32000 stk

Aktuell sertifisering: BRC

44.000stk (2 pall): 0,44NOK

 ​

(Prisindikasjon per stk / eks.mva)

(Levering kommer i tillegg etter nærmere avtale)

bottom of page