top of page

B005B Bagasse lokk til skål 32oz (95cl) (kun lokk) / bagasse

Lokk til bagasse skål 32oz / 95cl. Lokket er laget av bagasse (sukkerroer) og er BIO-nedbrytbart/komposterbart. Prisindikasjon på større og mindre opplag nedenfor.

Vi samarbeider med flere produsenter rundt om i verden. Hver produsent er valgt ut på bakgrunn av en rekke krav i forhold til kvalitet, pris og matsikkerhet. De ulike produsenter har også ulike krav til ordrevolum, og valgt produsent vil av den grunn i stor grad bestemmes av det antall dere ønsker å bestille opp av et produkt. Vi aksepterer (etter nærmere avtale) bestilling av opp til 12 måneders forbruk av hvert enkelt produkt dere måtte ønske. Vi tar inn hele opplaget og lagerfører dette, og dere faktureres månedlig basert på utleverte varer. Ved bestilling avtaler vi med dere størrelse på opplag samt "forbruksperiode"(antall måneder) varene skal leveres innenfor. Prisene nedenfor er indikative. Endelig pristilbud gis skriftlig i forkant av evt. bestilling.

Prisindikasjon HØYT forbruk

(Produsent A)

Leveringstid: 12-14 uker

Produktmål: 187x7 (TxH)

Hvit bagasse

Trykk: uten trykk

Antall per kartong: 600 stk

Ca. antall per pall: 15000 stk

Aktuell sertifisering: BRC

90.000stk (6 pall): 0,61NOK

 ​

(Prisindikasjon per stk / eks.mva)

(Levering kommer i tillegg etter nærmere avtale)

Prisindikasjon MEDI forbruk

(Produsent B)

Leveringstid: 12-14 uker

Produktmål: 187x7 (TxH)

Hvit bagasse

Trykk: uten trykk

Antall per kartong: 600 stk

Ca. antall per pall: 15000 stk

Aktuell sertifisering: BRC

45.000stk (3 pall): 0,63NOK

 ​

(Prisindikasjon per stk / eks.mva)

(Levering kommer i tillegg etter nærmere avtale)

bottom of page