top of page

C014 Pommes frites beger medium / kartong + PE

Pommes frites beger med 2 farger trykk i deres design. Boksen er laget av kartong + PE på innsiden. Boksen passer godt til servering av pommes frites, pølser, bakt potet og lignende. Prisindikasjon på større og mindre opplag nedenfor.

Vi samarbeider med flere produsenter rundt om i verden. Hver produsent er valgt ut på bakgrunn av en rekke krav i forhold til kvalitet, pris og matsikkerhet. De ulike produsenter har også ulike krav til ordrevolum, og valgt produsent vil av den grunn i stor grad bestemmes av det antall dere ønsker å bestille opp av et produkt. Vi aksepterer (etter nærmere avtale) bestilling av opp til 12 måneders forbruk av hvert enkelt produkt dere måtte ønske. Vi tar inn hele opplaget og lagerfører dette, og dere faktureres månedlig basert på utleverte varer. Ved bestilling avtaler vi med dere størrelse på opplag samt "forbruksperiode"(antall måneder) varene skal leveres innenfor. Prisene nedenfor er indikative. Endelig pristilbud gis skriftlig i forkant av evt. bestilling.

Prisindikasjon MEDI forbruk

(Produsent B)

Leveringstid: 12-14 uker

Produktmål: 160x90x38 (LxBxH)

230g hvit kartong + 15g PE

Trykk:2 farger (heldekkende)

Antall per kartong: 2000 stk

Ca. antall per pall: 96000 stk

Klisjekost: 2500NOK

Aktuell sertifisering: BRC

70.000stk (1 pall): 0,64NOK

50.000stk (1 pall): 0,81NOK

 ​

(Prisindikasjon per stk / eks.mva)

(Levering kommer i tillegg etter nærmere avtale)

Prisindikasjon LAVT forbruk

(Produsent C)

Leveringstid: 12-14 uker

Produktmål: 160x90x38 (LxBxH)

230g hvit kartong + 15g PE

Trykk:2 farger (heldekkende)

Antall per kartong: 2000 stk

Ca. antall per pall: 96000 stk

Klisjekost: 2500NOK

Aktuell sertifisering: BRC

30.000stk (1 pall): 1,04NOK

 ​

(Prisindikasjon per stk / eks.mva)

(Levering kommer i tillegg etter nærmere avtale)

bottom of page