top of page

G005 Clamshell burgerboks / bølgepapp med trykk

Take away burgerboks i bølgepapp med 2 farger trykk i deres design. Boksen er laget av tynn hvit bølgepapp (1-1,5mm). Bølgepapp med sine varmebevarende egenskaper kan være et godt og miljøvennlig alternativ til isopor/styrofoam. Topir kan per i dag tilby bølgepapp take away emballasje kun i større opplag.

Vi samarbeider med flere produsenter rundt om i verden. Hver produsent er valgt ut på bakgrunn av en rekke krav i forhold til kvalitet, pris og matsikkerhet. De ulike produsenter har også ulike krav til ordrevolum, og valgt produsent vil av den grunn i stor grad bestemmes av det antall dere ønsker å bestille opp av et produkt. Vi aksepterer (etter nærmere avtale) bestilling av opp til 12 måneders forbruk av hvert enkelt produkt dere måtte ønske. Vi tar inn hele opplaget og lagerfører dette, og dere faktureres månedlig basert på utleverte varer. Ved bestilling avtaler vi med dere størrelse på opplag samt "forbruksperiode"(antall måneder) varene skal leveres innenfor. Prisene nedenfor er indikative. Endelig pristilbud gis skriftlig i forkant av evt. bestilling.

bottom of page