top of page

Miljøvennlig plast

Det kan være vanskelig å danne seg en klar forståelse av den reelle miljøgevinsten ved ulike "miljøalternativer" til konvensjonell plast. Størstedelen av bio-plast på markedet i dag er laget for å kompostere i industrielle komposteringsanlegg der de utsettes for kontrollerte forhold med høy temperatur og tilgang på oksygen. Men, hvor miljøvennlige er egentlig disse dersom de ender i naturen, i havet eller på søppelfyllingen istedenfor i et komposteringsanlegg? Mange typer bio-plast kan ikke resirkuleres sammen med vanlig plast og skaper derfor problemer i en velfungerende resirkuleringsprosess. Så hva skjer når forbrukeren kaster f.eks. PLA sammen med annen ren plast for resirkulering? Det er mange hensyn som bør vurderes, og ulike alternativer har ulike fordeler og ulemper. Vi diskuterer gjerne dette nærmere med dere.

Bio-nedbrytbar rPET eller PE (rigid plast og myk plast)

- laget av resirkulert plast (gjenbruk - ikke nye ressurser)

- bio-nedbrytbart i havet

- bio-nedbrytbart i naturen

- komposterer i hjemmekompost

- brytes fullstendig ned til biomasse

- kan resirkuleres med vanlig plast

Cellulose plast / Cellulose Diacetate (rigid "plast")

- laget av trefiber/cellulose og brytes ned til biomasse

- bio-nedbrytbart i havet

- bio-nedbrytbart i naturen

- komposterer i hjemmekompost

- komposterer i industriell kompost

- komposterer i naturen

- kan resirkuleres med papir

bottom of page